Vårt erbjudande

Vi tror på att IT, datorer och program ska underlätta vardagen. Därför har vi tagit fram ett erbjudande som vi anser hjälper till att hitta den bästa lösningen.

För att erbjuda en optimal lösning är Implefy officell Odoo partner. Detta ger oss tillgång till bl.a källkoden för kunna demonstrera och anpassa för våra kunder.


Odoo • Image and Text

Kartläggning

Vi lyssnar och analyserar vad ert företag har för behov.

Varje företag är unikt, därför lägger vi stor vikt vid att förstå hur just ert företag arbetar och tillsammans identifierar eventuella flaskhalsar. Därefter letar vi lösningar som kan hjälpa er spara tid och effektivisera. Odoo's affärsystem är baserat på seperata moduler vilket tillåter att välja och vraka vilka moduler som ska implementeras. Ännu en fördel är att det går att börja med en mindre del av systemet och sedan lägga till moduler när behovet f inns.

Anpassning

Vi anpassar Odoo till ert företag och inte tvärtom.

Efter vi har kartlagt era behov har vi möjlighet att anpassa systemet, som partners till Odoo har vi tillgång till källkoden vilket ger oss stora möjligheter att möta era krav. Då Odoo är baserat på open source finns stora möjligheter att ändra flöden eller funktioner och integrera till tredje parts program skulle det finnas önskemål. 

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

Hosting

Vi tar hand om hosting av Odoo, så att ni alltid har tillgång till ert system i molnet.

Vare sig om ni väljer att ha en lokal server eller lägga ert system i molnet kan vi ta hand om ert system. Vi ser till att det är installerat korrekt, uppdaterat och att ni har enkel tillgång till Odoo från vilken maskin ni sitter vid. Väljer ni att lägga Odoo i molnet har ni tillgång till det var ni än befinner er, vilket ger full kontroll på vad sker i ert företag.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i Odoo.

Odoo utvecklas snabbt, med nya uppdateringar och funktioner varje år. Vi utbildar och håller workshops i Odoo för hjälpa er använda systemet till sin fulla potential. Odoo utvecklas kontinuerligt, våra utbildningar är anpassningsbara och vi skräddarsyr dem efter era önskemål.


Odoo • Image and Text